Afgelopen woensdag 6 mei was het zover;
Na twee intensieve jaren is kinderboerderij De Kiboe in Eerbeek officieel heropend!

In het bijzijn van zo’n zeventig genodigden en belangstellenden heeft burgemeester Alex van Hedel de officiële handeling verricht.

De voorzitter, Xavier, ging de burgemeester voor in een speech en memoreerde nog even hoe het in 2000 allemaal begon op initiatief van de Lions Club, later gevolgd door de Carnavalsvereniging en de Rotary Eerbeek-Zutphen. Ook vertelde hij hoe de Kinderboerderij in 2002 is opgeleverd na veel, heel veel inspanningen van de vrijwilligers van weleer.

In 2013 werd duidelijk dat de exploitatie van de Kiboe enorm onder druk stond. Er was direct actie nodig en… geld. De kas was nagenoeg leeg met het vooruitzicht dat de kinderboerderij zonder directe aanpak binnen een jaar, naar alle waarschijnlijkheid, de deuren moest sluiten. Met respect voor het verleden en de inzet van alle vrijwilligers en de vorige bestuursleden, zijn we aan de reddingsactie begonnen en is het plan voor ‘De Kiboe 2.0’ gesmeed. Het doel van de Kiboe is tweeledig en luid;

1. Het creëren van een veilige, leuke en nuttige dagbesteding voor mensen met een beperking.
2. Een leuke, leerzame en mooie kinderboerderij voor de grote en kleine mensen uit de omgeving van Eerbeek en de toeristen.

Praktisch gezien moest het hoofdgebouw (de boerderij) meer geschikt gemaakt worden voor het organiseren van activiteiten op de zng. doe- leer en ontdekzolder. Allereerst moest het gebouw geïsoleerd worden, een enorme en vooral dure klus voor de noodlijdende Kiboe.

Met inzet van vele, vele vrijwilligers, is er geld verdiend door zelfgemaakte spulletjes te verkopen op verschillende -lokale- markten. Ook zijn er een aantal organisaties benaderd, waar het bestuur de plannen mocht presenteren.

Onder andere Stichting Tineke Hut en De Lenteloopcommissie van Rotary Eerbeek Zutphen, hebben substantieel bijgedragen middels gulle giften. En ook vele andere donateurs hebben geholpen, en niet alleen

maar geldelijk. Bijvoorbeeld Colors@Home uit Eerbeek, heeft ons gratis voorzien van beits om de hele binnenkant van de boerderij op te fleuren in de kleur van ons logo. DS Smith heeft afgelopen jaar geen kerstkaarten gestuurd naar hun relaties, maar gekozen voor een donatie aan de kinderboerderij. En last but nog least, Grand Café de Korenmolen die de koffie en het lekkere hapje voor deze opening geschonken heeft. Allemaal hele fijne en warme blijken van waardering voor deze mooie kinderboerderij’, aldus Xavier.

‘Wat veel mensen niet weten, is dat de kinderboerderij het gehele jaar en zeven dagen per week geopend is. Verder is de Kiboe gratis toegankelijk. We streven ernaar om binnenkort zelfs koffie en thee te kunnen schenken aan bezoekers, voegt Xavier toe.

En dan de opening

Burgemeester Van Hedel vertelde in zijn speech onder de indruk te zijn van het mooie initiatief, dat de Kiboe is. ‘Het is een prachtige plek die midden in de samenleving een plek biedt voor iedereen. Ik ben er trots op dat zoveel vrijwilligers deze mooie plek in de gemeente en in het bijzonder in, Eerbeek mogelijk maken.’ Het feit dat er ook een terrasje gekeerd wordt met koffie en thee, en daarmee een hangplek voor ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, is een geniale uitkomst, grapt de burgemeester.

Het feit dat de Kiboe zonder subsidie gerund wordt, is een enorme prestatie, welke hij prijst! ‘Dat moet een enorme opgave zijn’, vervolgt hij.

Ondanks dat de gemeenten in Nederland enorm gekort zijn op hun inkomsten en subsidies onder druk staan, draagt de burgemeester de kinderboerderij een warm hart toe en wil hij kijken of er in specifieke gevallen hulp geboden kan worden. Tijdens een rondgang in de boerderij, vergelijkt de burgemeester de kinderboerderij met een heus bedrijf met veel aspecten die de gemiddelde bezoeker zich wellicht helemaal niet beseft.

Na de speech, en de onthulling van het nieuwe Kiboe logo, was het woord aan Joost, clusterleider bij Pluryn, en een cliënt die al 8 jaar werkzaam is op de Kinderboerderij.
Joost interviewt de cliënt en vraag wat hij zo geweldig vindt aan de kinderboerderij. ’Het is hier gezellig en de mensen zijn fijn’ en op de vraag wat de cliënt op de kinderboerderij aan werkzaamheden doet, wordt dienst voorliefde voor de ‘parkietenkooi’ duidelijk! Het is deze

speech die de aanwezigen klaarblijkelijk het beste vinden. Met de korte, krachtige woorden van de cliënt is volstrekt duidelijk wat voor heerlijke locatie de kinderboerderij voor hem en zijn collega’s is. Joost van der Zee geeft aan als zorginstelling bijzonder blij te zijn met deze locatie en bedankt Xavier en het bestuur voor de fijne samenwerking en zijn medewerkers, en in het bijzonder wordt Gaby genoemd. Het was Gaby die het eerste contact legde tussen Pluryn en de Kinderboerderij, met deze geweldige samenwerking als uitkomst.

‘Nu, ongeveer 12,5 verder, staan we klaar voor nog 12,5 jaar en daar zijn we als bestuur enorm trots op. Waar we alleen nog op hopen en ons best voor gaan doen, is het werven van ‘vrienden van de Kiboe’. Het zijn deze mensen die de kinderboerderij, met een kleine jaarlijkse bijdrage, structureel helpen. Bij deze dan ook een oproep aan de lezers’, besluit Xavier met een knipoog’

 

              Herop. kiboe2                                                    Herop. kiboe3
(foto’s Wim Jongejan)