2013 is het jaar waarin de ‘De Kiboe’ ook 13 jaar bestaat. Normaliter wordt het 12,5 jarig bestaan gevierd, maar deze samenloop vindt het -nieuwe- bestuur te mooi om niet te gebruiken.

In dit jaar staan er grote plannen op stapel voor ‘De Kiboe’. Zo zal de kinderboerderij dit jaar in het teken staan van innovatie en een actieve exploitatie. Vandaar ook ‘De Kiboe 2.0’. Zowel de cliënten van Stichting de Passerel als de bezoekers zullen de noviteiten de komende tijd zeker opvallen. Enkele voorbeelden;

  • De boerderij krijgt een aanvullende functie waardoor er meer te beleven valt
  • Veel meer activiteiten op de boerderij
  • Mogelijkheden tot het schenken van koffie wordt onderzocht
  • Een volledig vernieuwde website en logo;
  • Actief gebruik van Social Media (Facebook, Twitter en Linkedin)

 

Op de website -www.kiboe.nl- en via social media binnenkort meer hierover.

Vriend worden

Een kinderboerderij kent een verscheidenheid aan werkzaamheden en heeft een grote verantwoordelijkheid. In eerste instantie als het gaat om het welzijn van dieren. Denk aan goede voeding, onderdak en medische zorg… en dat kost geld. Dit is nog zonder vermelding van onderhoud en andere kosten.

Een gedeelte van de nodige gelden komt voort uit sponsoring. Het grootste deel wordt echter bijeengebracht door de Vrienden van ‘De Kiboe’. En daar zijn we reuze blij mee en trots op. Dit geeft niet alleen aan dat ‘De Kiboe’ een gewaardeerde plek in de omgeving heeft, maar daardoor is het ook mogelijk de toegang gratis te houden! En aan Vrienden hebben we nooit genoeg!

 

Voor een klein bedrag per jaar kunt u ‘De Kiboe’ en alle dieren steunen. Via de internetpagina -www.kiboe.nl- kunt u zich aanmelden.


Wij verwelkomen u graag als Vriend van ‘De Kiboe’!

Bestuurswisseling

Op 8 april jl. heeft Gerrit Willems de voorzittershamer overgedragen aan Xavier Zeilinga. “Na 13 jaar is het tijd om het stokje over te dragen aan de jongere generatie”, aldus Gerrit Willems. Tevens heeft Theo Kusters als bestuurslid zijn taken binnen het bestuur, ook na 13 jaar) overgedragen en wel aan Ronald Hendriksen. Tevens zal Ronald de functie van vice voorzitter bekleden. Van de twee vertrekkende bestuursleden zal binnenkort, met veel waardering, op passende wijze afscheid genomen worden. Op de nieuwe website (www.kiboe.nl) zullen de nieuwe bestuursleden, evenals het overige bestuur, zich voorstellen.