Met pijn in ons hart laten we weten dat Kinderboerderij de Kiboe gaat stoppen. Voor het bestuur is dit een moeilijk, maar helaas onvermijdelijk besluit. We vinden het in het belang van het welzijn van onze dieren niet meer verantwoord om nog langer door te gaan met de Kiboe. Voor ons staan de dieren altijd op de eerste plaats!

Wat is de reden?

Er is een aantal redenen om te stoppen. De Kiboe heeft te maken met minder inkomsten, terwijl de kosten stijgen. De kinderboerderij kan bestaan dankzij bijdragen van burgers, verenigingen en bedrijven in de gemeente. Door de vrienden van de Kiboe, giften van particulieren, sponsoren uit het bedrijfsleven, verenigingen en serviceclubs konden we de Kiboe in stand houden.  Dit hebben we altijd zeer gewaardeerd. De laatste jaren zien we een teruggang in de inkomsten en hebben daarnaast te maken met oplopende kosten. We hebben te weinig middelen om de steeds hogere kosten nog langer te kunnen dekken.

Door de week wordt het werk op de Kiboe gedaan door een groep cliënten van Pluryn, mensen met een (verstandelijke) beperking. Onder professionele begeleiding zorgen zij onder andere voor de dieren, in ruil voor het gebruik van de kinderboerderij als dagbestedingsplek. We constateren echter dat de kosten om aan hun eisen voor een goede werkplek te voldoen, flink gestegen zijn en niet meer binnen de begroting van de Kiboe passen. Daarnaast merken we dat, mede door de grootte en zwaarte van de groep cliënten, de begeleiders niet genoeg tijd hebben voor de verzorging van de dieren, hoe graag ze dat ook willen.

Tot slot hebben we heel veel pogingen gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven voor het onderhoud, de verzorging van de dieren en andere activiteiten op de Kiboe in het weekend. Dat is niet gelukt. Ook konden we geen nieuwe bestuursleden vinden. Ook andere verenigingen hebben moeite vrijwilligers aan te trekken. Maar wij hebben te maken met levende dieren en met de huidige, kleine groep vrijwilligers is goede zorg niet te waarborgen. We willen benadrukken dat de huidige vrijwilligers zich met heel hun hart inzetten voor de verzorging van de dieren en dat ze dit altijd op uitstekende wijze hebben gedaan. De groep wordt alleen te klein en daarmee te kwetsbaar.

De combinatie van bovenstaande punten heeft ons helaas doen besluiten dat het niet langer verantwoord is om door te gaan.

Kiboe 2.0

Het bestuur van de Kiboe constateerde al eerder dat de kinderboerderij niet meer helemaal voldeed aan de wensen van kinderen en inwoners van de gemeente Brummen.

Daarom stelden we het plan Kiboe 2.0 op. Hierin staat dat de Kiboe vooral een plek moet worden waar kinderen lekker kunnen spelen. Waar ouders en grootouders lekker met een drankje aan de picknicktafel kunnen zitten. De nadruk komt hierin meer te liggen op een speeltuin dan op een kinderboerderij.

We wilden verder met een kleiner aantal dieren, zodat de verzorging en de kosten goed te overzien zouden zijn en we voor nu en in de toekomst een goede zorg zouden kunnen garanderen. Vanwege het dierenwelzijn in de huidige situatie stopt het bestuur nu ook met de uitvoering van Kiboe 2.0. We hopen wel dat er een groep mensen opstaat in de gemeenschap om de speelplek voor kinderen alsnog te realiseren.

Dank

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers, team en cliënten van Pluryn, sponsoren en vrienden van de Kiboe voor de afgelopen jaren.  Door hun inzet hebben we het al deze jaren kunnen doen. Onze aandacht gaat de komende tijd vooral uit om te zorgen dat al onze dieren een heel goed tehuis krijgen. Dat hebben ze verdiend!