De firma DS Smith Recycling Benelux zond ons een bericht met de inhoud:

Onze firma, DS Smith Recycling Benelux, heeft een aantal jaren geleden besloten te stoppen met het versturen van kerstkaarten en in plaats daarvan het geld dat daarmee bespaard wordt te doneren aan een goed doel.

DS Smith heeft de voorkeur om zo veel mogelijk lokale doelen te steunen, vandaar dat de keuze dit jaar op de Kiboe is gevallen. Wij zullen nog voor de Kerst een bedrag van € 500,= overmaken naar de bankrekening van de Kiboe.

Namens het bestuur, de vrijwilligers en cliënten van Stichting Kinderboerderij Eerbeek, De Kiboe, hebben wij onze dank uitgesproken voor deze gulle gift. We zijn er bijzonder blij mee!!!
De kiboe is een stichting, welke geheel op vrijwilligers draait. De exploitatie is jaarlijks zo’n €32000 groot en hiervoor zijn wij volledig afhankelijk van donaties,  giften en omzetten die we genereren, door op verschillende lokale markten zelf gemaakte artikelen te verkopen. Als stichting komen wij niet in aanmerking voor subsidies of andere publieke gelden.
De gift  van DS Smith helpt ons geweldig.
Geachte directie en mensen van DS Smith, Nogmaals hartelijk dank!!!
Namens het bestuur, vrijwilligers, cliënten en bezoekers van De Kiboe,
Xavier Zeilinga
voorzitter