De organisatie

De Kiboe heeft twee doelstellingen,

  1. Het creëren van een veilige, leuke en nuttige dagbesteding voor mensen met een beperking en een achterstand tot de arbeidsmarkt.
  2. Een leuke, leerzame en mooie kinderboerderij voor de grote en kleine mensen uit de omgeving van Eerbeek en de vakantiegangers

De kinderboerderij bestaat inmiddels al weer meer dan dertien jaar. Het is een kinderboerderij voor en door de gemeenschap. De kinderboerderij wordt gerund door vele vrijwilligers en heeft zijn bestaansrecht door de bijdragen van burgers, verenigingen en bedrijven in de gemeente. Daar zijn we trots op! De inkomsten worden verkregen door giften, donaties en de vrienden van de Kiboe. Ook worden we ondersteund door sponsoren uit het bedrijfsleven, verenigingen en service clubs.

Het bestuur

Het bestuur van de Kiboe bestaat uit een viertal leden. Een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen lid (tevens hoofdbeheerder). We vergaderingen zes keer per jaar, zoveel mogelijk op de locatie zelf.

Profiel

We zoeken een enthousiast bestuurslid die het leuk vind om ons als bestuur te versterken en zich met name bezig te houden met de P.r en de activiteiten. Als Kiboe willen we steeds meer activiteiten organiseren voor verschillende doelgroepen. Hiervoor is een activiteitencommissie ingesteld die de activiteiten bedenkt en  daadwerkelijk uitvoert.

Hierbij gaat het om:

  • Bijhouden website en facebook
  • Opstellen persberichten
  • Schakel tussen bestuur -en activiteitencommissie
  • Aanspreekpunt activiteitencommissie bij vragen.

Het tijdsbestek inclusief de reguliere taken als bestuurslid  is gemiddeld een dag per maand.

Interesse?

Lijkt het je leuk?  Schrijf dan een korte motivatiebrief en mail deze naar ditteke@kiboe.nl.

Graag reageren voor 30 september.