De afgelopen bijna drie jaar zijn bijzonder belangrijk- en bij momenten ronduit spannend geweest voor de kinderboerderij. Een korte en kleine opsomming;

Eerst een wisseling van voorzitter, vervolgens het aantreden van een vice-voorzitter. Het vertrek van de secretaris, lopende perikelen mbt de toenmalige zorginstelling. De financiële problemen, het vertrek van de vice-voorzitter, het aantreden van Ditteke (secretaris) en Patrick (penningmeester). Het vertrek van Elly (oud-penningmeester)  uit het bestuur en vervolgens het plotselinge vertrek van de voormalig zorgverlener. Gelukkig ook het aantrekken van een nieuwe zorgverlener Pluryn en de vele acties die de financiële situatie drastisch heeft verbeterd. En -last but not least-, het geschikter maken van de boerderij zelf…

Een heuse rollercoaster. Het heeft van ons -en van alle betrokken vrijwilligers buiten het bestuur- behoorlijk wat inspanning gevraagd.

Als toetredend voorzitter heb ik mezelf enkele doelen gesteld, te weten de financiële situatie verbeteren, en daarmee een faillissement van de kinderboerderij af te wenden. En een plan inzetten om de kinderboerderij een beter toekomstperspectief te geven.

Eén en ander is niet zonder slag of stoot gegaan, maar in gezamenlijkheid (het bestuur en alle vrijwilligers) hebben we deze twee doelstelling mi behaald. Ik denk met recht een compliment waard!

Als persoon ben ik met name sterk is in het begeleiden van veranderingen en het richting geven in lastige tijden. Ten aanzien van de taak die er nu ligt, is het bestuur van de kinderboerderij, naar mijn mening, toe aan een nieuw elan met betrekking tot het voortzetten van de ingeslagen weg.

Deze overwegingen hebben mij doen besluiten om mijn functie als voorzitter van de kinderboerderij per 31 december 2015 neer te leggen.

Ik wens alle vrijwilligers, cliënten, betrokkenen vanuit Pluryn, de grote en kleine bezoekers en het bestuur  hele mooie en fijne dagen toe en natuurlijk een geweldig nieuw jaar!

Hartelijke groet,

Xavier Zeilinga