Doelstelling

Doelstelling

Hoofddoel

Kinderboerderij Kiboe is eigendom van de Stichting Kinderboerderij Eerbeek. De stichting is in 2000 opgericht en heeft zich als hoofdoel gesteld: Een goede gelegenheid te bieden voor een zinvolle dagbesteding van mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en die voor hun functioneren afhankelijk zijn van een beschermde woonomgeving.

Nevendoel
De kinderboerderij moet een plaats zijn waar bewoners uit de de regio Eerbeek en andere bezoekers, met name kinderen, een goede gelegenheid vinden op recreatieve wijze kennis te nemen van het bestaan van dieren en hun wijze van leven.

Het onderscheid in hoofd- en nevendoel neemt niet weg dat de beide doelgroepen van elkaar afhankelijk zijn. In de omgang met elkaar hebben cliënten, verzorgers en bezoekers een goede gelegenheid elkaar te respecteren. Het bestaan van de kinderboerderij is uitsluitend mogelijk door de combinatie van het werk van de cliënten en verzorgers en de ondersteuning van de bezoekers die voor het merendeel gerekend mogen worden tot de vrienden van de Kiboe.

Verzorging
De zorg voor boerderij en dieren wordt gedurende vijf werkdagen van de week uitgevoerd door clienten van een zorginstelling. Zij voldoen aan hetgeen in het hoofddoel is aangegeven en werken onder leiding van een coach, die door de zorginstelling is aangesteld. In de weekeinden is Stichting Kinderboerderij Eerbeek zelf verantwoordelijk voor de verzorging. Daartoe is een kleine groep vrijwilligers beschikbaar; het Kiboe team. Zij verzorgen bij hittegolf, storm en regen al onze dieren op zaterdag en zondag. Helaas is het team niet zo groot en aanvulling is dan ook zeer welkom. Er is plek voor volwassenen maar ook voor kinderen vanaf 11 jaar. Aanmelden kan op de Kiboe.

Exploitatie
De middelen die nodig zijn voor de exploitatie van de Kiboe worden voor het merendeel bijeengebracht door de club: 'Vrienden van de Kiboe'. De club bestaat voornamelijk uit inwoners van Eerbeek en omgeving; samen met andere sympathisanten maken de leden met een vast bedrag per jaar het voortbestaan van de Kiboe mogelijk.
Uit diverse bronnen ontvangt het bestuur van de stichting enige donaties. Dat de Kiboe een maatschappelijk juiste plek heeft ingenomen blijkt mede uit de financiele ondersteuning die met regelmaat wordt ontvangen uit het Eerbeekse bedrijfsleven. De Stichting Kinderboerderij Eerbeek wil, mede gezien de dubbele doelstelling, bezoek aan de Kiboe bevorderen. Daarom is de toegang gratis. Omdat een kinderboerderij moet voldoen aan alle voorschriften die gelden voor een bedrijf, en met name voor een boerderij, worden de exploitatielasten elk jaar zwaarder. Uitbreiding van de vriendenclub blijft daarom een noodzaak. Mocht u, lezer, deze stap nog niet gemaakt hebben, dan kunt u in het hoofdgebouw uw nieuwe vriendschap opgeven.

voor iedereen