Door wie

Door wie

Stichting Kinderboerderij Eerbeek, in de volksmond bekend als De Kiboe ( waarbij Ki-Bo-E staat voor Kinder Boerderij Eerbeek) heeft een bestuur dat op dit moment uit drie personen bestaat.

  • Marc Boersma:                                 Voorzitter
  • Vacant                                              Secretaris
  • Frederike van Nieuwenhuizen:         Beheerder en penningmeester

N.B. De bestuursleden verrichten haar taken onbezoldigd.

Officiële gegevens Kiboe:

  • Stichting Kinderboerderij Eerbeek
  • email: info@kiboe.nl
  • Rek. nr.  NL 20 RABO 0311016227
  • K.v.K. 08088497
  • RSIN : 808905843

 

voor iedereen