Verkort Beleidsplan KIBOE

Verkort Beleidsplan KIBOE

 

Verkort beleidsplan KIBOE 2021
 

De KIBOE is een unieke plek in Eerbeek en staat al jarenlang bekend als kinderboerderij. Het is gelegen in een woonwijk in Eerbeek. Midden tussen de mensen en middenin de samenleving dus. Het is een onafhankelijk opererende organisatie die tevens onafhankelijk wil zijn van subsidies. De KIBOE wil een laagdrempelige plek zijn waar een ieder, jong én oud, elkaar kan ontmoeten. Die iedere dag geopend is en waarbij de toegang gratis is. Niet alleen ontmoeten staat centraal op de KIBOE. Ook educatie, met name op het gebied van alles wat groeit en bloeit, wordt door ons belangrijk gevonden.
 

De KIBOE wordt beheerd door Stichting Kinderboerderij Eerbeek en bestaat ruim twintig jaar. Dat dit al zo’n lange tijd kan bestaan zegt iets over het belang voor, en de inzet en ondersteuning door vele betrokkenen. Nu, na twintig jaar KIBOE,  zijn wij als bestuur samen met vrijwilligers aan het kijken hoe we de toekomst van de boerderij kunnen blijven voortzetten. We bekijken hoe we hierbij kunnen vernieuwen en hoe we kunnen aansluiten bij de behoeften die er in de samenleving leven. Dit is de reden dat we tegenwoordig liever spreken van een dorpsboerderij dan kinderboerderij. Immers, de KIBOE moet een plek voor íedereen zijn! Het bijzondere is echter wel dat de visie achter het oorspronkelijke beleidsplan uit 2000 nog steeds actueel is. Hulde aan de oprichters!
 

De KIBOE wil daadkrachtig en vernieuwend zijn. Zij kiest daarom voor een kleine, platte organisatiestructuur, waardoor er snel en adequaat geschakeld kan worden. Het bestaat daarom uit een klein bestuur van drie leden, namelijk een voorzitter, secretaris en een penningmeester. En er bestaan diverse commissies voor het verzorgen/onderhouden van de dieren, het terrein en de gebouwen, waarbij vrijwilligers een cruciale rol vervullen.
 

Om deze kinder/dorpsboerderij in stand te houden, wordt het bieden van zinvolle dagbesteding voor mensen uit verschillende doelgroepen onder professionele begeleiding noodzakelijk geacht. Voor de dagelijkse verzorging van de dieren en de onderhoud van het terrein. Zo kan iedereen meedoen!
 

Mocht de Stichting Kinderboerderij Eerbeek ooit beëindigd worden, dan zullen de baten doorvloeien naar een ANBI stichting die dezelfde doelstellingen heeft.
 

Deze bovenstaande tekst is een verkorte weergave van het beleidsplan van de KIBOE. Wilt u de volledige versie, neemt u dan contact op via info@kiboe.nl. U ontvangt dan deze versie in PDF formaat.

voor iedereen